Navigace

Obsah

Požár dřevěných kolen

Typ: Zásahy
Kdy: 19. ledna 2022
Kde: Luční 116, Zbůch

Dne 19.1.2022 vyjela jednotka na žádost KOPIS Pk k požáru nízké budovy do ulice Luční 116 ve Zbůchu. Po příjezdu na místo události jednotka provedla průzkum, kdy bylo zjištěno, že se jedná o plně rozvinutý požár dřevěných kolen. Jednotka neprodleně nasadila jeden vysokotlaký proud a jeden proud C. Protože na MU v počátcích zásahu nebyly přítomny další jednotky PO, rozhodl VJ k nasazení sil a prostředků primárně k obraně přilehlých budov. Za použití vysokotlakého proudu byla zahájena obrana přilehlého uzamčeného objektu, který stál v těsné blízkosti požárem zasažených kolen. Po příjezdu JSDH Nýřany předal VJ místo události veliteli JPO Nýřany, který se stal VZ. V průběhu hasebních prací dostal VJ informaci, že v uzamčeném objektu se nacházejí hořlavé látky. VJ neprodleně informoval VZ a po domluvě došlo k násilnému vniknutí do uzavřeného objektu, z důvodu potvrzení či vyvrácení výskytu hořlavých látek a urychlení hasebních prací. Z objektu byly vyneseny nádoby s neznámým obsahem. Následně došlo k likvidaci plamenného hoření a jednotka provedla stržení zbytků požárem zcela zničené konstrukce objektu. Jednotka dále prováděla likvidaci zbytkových ohnisek v požářišti. Po následné likvidaci všech ohnisek rozhodl VZ o ukončení činností a jednotka se vrací zpět na základnu. 

Po domluvě s VZ provedla jednotka vizuální kontrolu požářiště s odstupem několika hodin, aby se vyloučilo případné znovu-vznícení. Kontrolou nebylo zjištěno žádné hoření v MU. 

Po dobu zásahu nebyl nikdo zraněn a nevznikla žádná škoda na majetku jednotky.


Vytvořeno: 19. 2. 2022
Poslední aktualizace: 19. 2. 2022 17:13
Autor: Ing. Josef Šlauf