Obsah

Zdravověda

Zdravověda

Obvaz zraněného kolena

  • Provádí se ve trojici.
  • Šátek se nejdříve složí dle obrázku, poté se přiloží na ránu a upevní se zkřížením vzadu a vpředu se vytvoří libovolný uzel nad ránou nebo na vnější straně končetiny, tak aby uzel nepřekážel viz. obrázek.
  • Následuje transport zraněného pomocí stoličky s lidských rukou.

Obvaz zraněné ruky

  • Provádí se ve dvojici.
  • Jeden znehybní poraněnou ruku pomocí trojcípého šátku viz. obrázek. Prsty zraněné ruky musí být pevně fixovány v šátku a nesmí vyčnívat více než 2 cm. Šátek se za krkem spojí pomocí libovolného uzlu a u loktu se zpevní buď svíracím špendlíkem, nebo uzlem.
  • Transport zraněného se provádí pomocí tzv. „živé berle“.